செவ்வாய், ஜூன் 29, 2021

அக்கா புராணமும் சாமியார் பஜனையும்


சிவமயம்
அக்கா புராணமும் சாமியார் பஜனையும்
------------------------------------

நான் உணரும் அவதானிக்கும் விடயங்களில் இருந்து உய்த்தறிதல் என்பது கற்றலின் மிக அடிப்படையான விடயம். உய்த்தறிதலில் abductive reasoning என்றொரு வகையுண்டு. இது பெரும்பாலும் அறியப்பட்ட deductive மற்றும் inductive இலிருந்து நுட்பமான முறையில் வேறுபடுகிறது. abductive reasoning ஒரு அவதானிப்போ அல்லது ஒரு தொகை அவதானிப்பிலிருந்து இலகுவான அதேசமயம் அதிக சாத்தியமுள்ள ஒரு முடிபுக்கு வருதல் ஆகும். deductive மற்றும் inductive போலல்லாது இது ஒரு சாத்தியத்தையே முன்வைக்குறதன்றி, அதை நிறுவுவதில்லை பரிசோதிப்பதுமில்லை. பெரும்பாலும் பரிசோதனை அல்லது நிறுவலுக்கான வாய்ப்பு இல்லாத இடங்களில் இம்முறையை கைக்கொள்ளுவது வழமை. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பின் நடுப்பகுதியில் அமெரிக்க தத்துவவியலாளர் சார்ள்ஸ் சாண்டர்ஸ் பியர்ஸ் என்பவரே இந்த முறையை முதன்முதலில் ஆவணப்படுத்துகிறார். இம்முறையை நாம் நாளாந்தம் பயன்படுத்தும் நல்ல உதாரணங்களாக, நீதிமன்ற ஜூரிகளின் முறைமையையும், வைத்தியரின் நோய் கண்டறியும் முறைமையையும் கொள்ளலாம். abductive reasoning முடிப்புகளை "best available" or "most likely" என்று டிஸ்கியோடே அறிவிக்க வேண்டியிருக்கு. ML , AI கூட இதுதான் பண்ணுகிறது.

Paranormal / அமானுஸ்ய விடயங்களை, தத்தம் அறிவு, புரிதல், பரிசோதிக்கும் வாய்ப்பு, முன்முடிப்புகள், அதுசார்ந்த பயம், ஆர்வம் போன்ற அதீத உணர்வுகள் என்ற பின்புலத்தில் ஆராய முற்படும் போது, கடவுள் என்றோ பேய் என்றோ ஒரு abductive reasoning செய்குறார்கள். இந்த அமானுஸ்யத்தை தொழில் முறைப்படுத்துபவர்கள் மற்றும் இதை ரசிப்பவர்கள் (நம்பிக்கையோடு) இதை பிரசாரிக்கும் போது இதை deductive மற்றும் inductive reasoning முறைக்குள் கொண்டுவருகிறார்கள் இல்லை ஆனால் அந்த முறையில் முடிப்புசெய்யப்பட்ட விடயங்களுக்கு சமமாக இதை பிரசாரிக்கவும் விளைவாக புனைந்து சொல்லவும் முயல்கிறார்கள். இந்த குழப்பவாதிகளாலே சுவாரசியமான abductive reasoning வகைகளை கூட எள்ளுகிற நிலை இங்கு இருக்கு. இந்த எள்ளல் முறையாக abductive reasoning செய்ய முயலுறுகிறவர்களை கூட காயப்படுத்தி ஒதுக்குற விளைவை உண்டு பண்ணுகிறது.

இதில் இன்னொரு சுவாரசிய முரணும் உண்டு. abductive reasoning செய்பவர்கள் சிலர் தங்களுக்கு தவத்தலோ மெடிடேசனாலோ அல்லது யோகம் சித்து கலை பயிற்சியாலோ, குருவருள் இறையருள் திருவருளாலோ மற்றவர்களை விட ஒரு சூப்பர் natural நிலை வந்துவிடுவதாகவும் அதனால் அவர்களுக்கு இந்த reasoning abductive அல்ல inductive ஆகிவிடுகிறது என்று ஒரு வாதத்தை முன் வைக்கிறார்கள். இதை முற்றாக ஒதுக்க முடியாது. ஒரு மிகச்சவாலான, inductive reasoning வழிவந்த, ஏலவே பரவலாக விஞ்ஞான முறைமைகள் நம்புகிற விடயத்தை முரண்படுகிற. ஒரு தியரியை ஆரம்பத்தில் எல்லோரும் இலகுவில் ஏற்றுக்கொண்டிருக்க மாட்டோம். சிலர் அதை abductive reasoning என்றோ அல்லது falacy என்றோ கலாய்த்திருக்க கூடும்.

ஆனால் ஒரு விடயம் ஆயிரமாண்டுகளாக abductive reasoning ஏரியாவிலேயே: இருக்குறபோது, அதன் உபகூறுகளை deductive / experimental கொண்டு காலகாலம் தெளிவூட்டி முரண்படுகிறபோது இது reasoning கூட அல்ல இது ஒரு reasoning bias என்றாகிறது என்கிற வாதத்தையும் மறுக்கவியலாது. reasoning bias என்றால் தான் நம்புகிற விடயத்தை ஒரு வகையான உய்த்தல் முறைமைகளையும் தான் நம்பாத விடயங்களுக்கு இன்னொரு வகையான உய்த்தல் முறைமைகளையும் பயன்படுத்தலாகும். கடவுளை மறுப்பவர்கள் கடவுள் பற்றி ஒருவர் சித்தாந்தத்தை வைக்க முயலும்போதே சங்கி என்பதும், கடவுளை நபுகிறவர் கடவுள் ஏன் இல்லை என்று கருத்தை முன்வைக்க முயலும் போதே anti indian என்றும் உடனடியாக உடனடியாக கலாய்த்தல் reasoning bias. இரெண்டையுமே ஒரே மாதிரியாக கலாய்ப்பவர்கள் அல்லது இரெண்டையுமே ஒரே மாதிரியாக கேட்பவர்கள் reasoning bias இல்லாதவர்கள். ஆனால் எதையுமே பாரபட்சமின்றி இறங்கி கலாய்ப்பவர்களிடமும் எல்லாவற்றயும் கண்மூடி கேட்டிருப்பவர்களிடமும் rethinking இற்கான சாத்தியங்கள் எவ்வாறு வேறுபடும் என்பது பற்றி வேறொரு பொழுதில் பார்க்கலாம். Now back to reasoning bias.

பல்வேறுபட்ட ஆராச்சிகள் Paranormal / அமானுஸ்ய நம்பிக்கையாளர்களிடம் reasoning bias இருக்கும் என்று நிறுவுகின்றது. மேலும் இவர்கள் தற்போதைய கற்றல் முறைமையில் ஆற்றல் குறைந்தவர்களா இருக்கவும் வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று objective ஆக deductive மற்றும் inductive reasoning முறைக்குள் நிறுவுகிறார்கள். அப்ப சமயவாதிகள் எல்லாரும் ஆற்றல் குறைந்தவர்களா ? இங்கதான் ட்விஸ்டு, கடவுளை மறுப்பவர்களுக்கு working memory performance குறைவாக இருக்கும் சாத்தியம் அதிகம் என்று ஒரு ஆராச்சி கட்டுரை நிறுவுகிறது. working memory performance ஐ RAM இற்கு ஒப்பிடலாம். இது நினைவாற்றல் அல்ல.

செரி இப்ப சொல்லுங்க நீங்க ரஜனி fana கமல் fana ?